Thursday, October 21, 2010

Bhagwan Parshuram Aarti

Jai Parshuram Deva! Swami Jai Parshuram Deva Tum Ko Nish Din Dayawat, Sur Muni Bhoo Deva....Jai Parshuram Deva
Barangu Kul Kamal Divakar, Rishi Jan Ke Trata Mat Renuka Jaya Jaamdagni Tata ....Jai Parshuram Deva
Sish Jata Gal Mala Kati Mai Miraga Chaala Braham Sutra Kande Par Aru tripunda baala ....Jai Parshuram Deva
Parshu Haste Gath Soohay Chatur Ved Gayata Mata Pita Ki Sewak Jag Mai Vikyata ....Jai Parshuram Deva
Kartivya Hankari Sahasta Bhuja Dhari Sanh Mai Mar Gerayo Bhuja Kath Dari ....Jai Parshuram Deva
Trata Yug Mai Aayo Guru Dhanu Bhang Sunyo Vinit Dhanush Bhanjak Thi Dekh Ho yo Bhagyusho ....Jai Parshuram Deva
Nij Dhanu De Chadvaki Brahm Parka Linehyo Charan Pade Raghunayak Brahm Taj Dinahyo ....Jai Parshuram Deva
Duapar Mai Bhi Yachak Tera Dar Aaye Dhanur Veda Ki Siksha Bhishmadi Paye ....Jai Parshuram Deva
Ajar Amar Avinashi Bhagtan Vishwashi Kali Mai Aap Bane Ho Giri Mahendra Vaase ....Jai Parshuram Deva
Chaaro Yug Ki Rakshak Man Vaanchit Data Aave Saran Tumhre Man Mai Harshata ....Jai Parshuram Deva
Chiranjivi Ji Ki Aarti  Jo Koi Jan Gave Jeevan Sukh Se Beete Soh Basant Pawe ....Jai Parshuram Deva
Jo Shradha Se Nith Prati Yahe Aarti Gave Kahate Charano Ki Daasi Sukh Sampathi Pawe ....Jai Parshuram Deva

**************BOLO JAI  PARSHURAM BHAGWAN******************************

Bhagwan Parshuram Gayatri Mantra

Om Jamdagnayaya Vidmahe Mahaviraya Dimahi Tatro Parshuramaya Parchodayat.